12g sángThánh ca không lời
6g sángThánh ca chọn lọc
9g30 sángThánh ca Mùa chay
12g chiềuKinh Truyền tin, Kinh Mân côi
12g30 chiềuThánh ca về Đức Mẹ
3g chiềuLần chuỗi thương xót
3g30 chiềuThánh ca Lòng Chúa thương xót
4g30 chiềuThánh ca Mùa chay
7g tốiThánh ca Đời dâng hiến
9g tốiThánh ca chọn lọc

Thiết kế bởi Nguyễn Hoàng Bảo